Om siden

Karakterweb gir deg tilgang til detaljert karakterstatistikk og kursvurderinger for emner ved alle de største universitetene og høyskolene i Norge - blant annet UiO, NTNU, OsloMet, BI, UiB, UiS, UiT, HINN, HVL, USN, NORD, UiA og NMBU.