Kursvurdering
Hva er ditt generelle inntrykk av kurset?
Gjennomsnittlig svar:
Svært braSvært dårlig

Hva synes du om emnets nivå?
Gjennomsnittlig svar:
Svært vanskeligSvært lett

Hva synes du om arbeidsmengden sett i forhold til antall studiepoeng?
Gjennomsnittlig svar:
Svært storSvært lav